Hoppa till innehÄllet
Besand01 Gross

Sandsystem

KLEIN sandpåfyllningssystem med kleinSAND.max är lämpad för användning i servicehallar eller serviceplatser utomhus. Tack vare den anmärkningsvärt tunna designen kan kleinSAND.max system enkelt integreras i begränsade utrymmen, både i servicehallar och längs räls. Bromssanden skickas automatiskt från en silo till de individuella sandstationerna med ett lågt och skonsamt tryck. För att anpassa driften av sandpåfyllningsstationerna och få möjlighet att serva flera vagnstyper kan man individuellt aktivera varje station. Hela anläggningen har ett avdamningssystem som aktiveras automatiskt. Varje plats i anläggningen där sanden löper fritt är också utrustat med ett dammsugarmunstycke som för dammet till ett centralt filter med en tömningsplats för hela systemet. Systemet klarar de nya gränsvärdena för kvarts som trädde i kraft 2015. Sandsystemet kleinSAND.max är konstruerat så att det inte behöver regelbundna inspektioner enligt Europeiska tryckkärls-förordningen. * Framtagen för speciellt trånga utrymmen, maximalt djup 200 mm. * Tillgänglig som stående och upphängd anordning, med singelrör, tvillingrör eller Y-formsmodell. * Sanden kan föras in ovanifrån, underifrån och från vardera sidan. Det är flexibel anslutning. * En eller två fyllningsslangar per sandsystem. * Hastigheten på sanden i fyllningsslangarna är lägre än 0.25 m/s. * Alla luft som används i systemet styrs med hjälp av ventiler och ett integrerat utsug till ett centralfilter där allt kvartsdamm samlas i ett kärl.

Kontakta oss

Om ni vill ha mer information kring våra maskiner samt vad vi kan hjälpa er med så vänligen kontakta oss via formulär eller telefon.